Povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja, u petak, 5. februara 2016. godine u Kladovu je organizovan skup „Vlažna staništa za budućnost” i program posmatranja ptica na lokalitetu „Mala Vrbica” (međunarodno značajno stanište za ptice/IBA). Program obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, JP „Nacionalni park Đerdap”, Opština Kladovo, Turistička organizacija Kladovo i Biblioteka „Centar za kulturu” Kladovo.

Na skupu su između ostalog predstavljeni rezultati studije „Ekonomsko vrednovanje ekosistemskih usluga SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit“, koji je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nominacija područja „Đerdap“ za upis na listu vlažnih područja od međunarodnog značaja (Ramsar list) i prirodne vrednosti Male Vrbice i Kladovske peščare.

khv

Skupu su prisustvovali i predstavnici  JP „Vojvodinašume“ koje je inače upravljač 4 zaštićena područja koja se nalaze među 10 proglašenih Ramsarskih područja u Srbiji.

mhvd

Obeležavanje Svetskog dana vlažnih područja u Srbiji deo je nacionalnih aktivnosti na planu implementacije Ramsarske konvencije (Svetska konvencija o zaštiti vlažnih područja i ptica močvarica), koju je naša zemlja, kao jedna od prvih zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, potpisala 1971. godine. Obeležavanje Dana vlažnih područja ima za cilj da se javnosti ukaže na značaj ovih područja sa aspekta očuvanja ekoloških svojstava sredine, staništa velikog i raznovrsnog broja biljnih i životinjskih vrsta, i ekonomskog značaja za stanovništvo.