U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu 22-24. 01. 2013. godine u Bratislavi održan je prvi sastanak radne grupe za poboljšanje rečne morfologije Dunava (WP5 – radni paket 5) u organiziji nevladine organizacije BROZ iz Slovačke i nacionalnog parka Fertö-Hansag iz Mađarske. Na sastanku se okupilo tridesetak učesnika iz gotovo svih partnerskih institucija na projektu, koji su uz pomoć eksperata iz pojedinih oblasti raspravljali o monitoringu žalara slepića i lasti bregunica u 2013. godini, rečnoj morfologiji (rečna restauracija i upravljanje nanosom) i koncepta dunavskog koridora koji bi činila divlja rečna ostrva – tzv. „divlje ade“.