U cilju izrade novog Programa upravljanja RP “Labudovo okno” za period 2020-2029. godine, u periodu od 23. do 27. 07. 2018. godine, obavljeni su terenski radovi na uzimanju uzoraka ribljeg fonda elektroribolovom u naučno-istraživačke svrhe od strane Centra za genotipizaciju ribolovnih resursa sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na čelu sa prof. dr Predragom Simonovićem.