U periodu od 21. do 24. 08. 2012. godine u Stockholm-u (Djurönäset Conference Centre), Švedska, održana je 6. (šesta) međunarodna konferencija o praćenju stanja i upravljanju posetiocima u rekreativnim i zaštićenim područjima pod nazivom “Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges u organizaciji Švedskog nacionalnog istraživačkog programa “Outdoor Recreation in Change – interdisciplinarni istraživački program za proučavanje rekreacije i prirode bazirane na turizmu – koji je podržan od strane Švedske agencije za zaštitu životne sredine (Swedish Environmental Protection Agency).

 

Program konferencije je obzirom na količinu prijavljenih radova (6 pozivnih radova, 155 oralnih prezentacija i 23 poster prezentacije) podrazumevao rad u nekoliko paralelnih sesija. U program konferencije, u okviru poster sekcije, svoje mesto je zazuzeo i poster The definition of visitor product in Special Nature Reserve Obedska bara, autora mr Miljana Velojića, koji je osmišljen i tehnički uređen na osnovu tzv. „proširenog“ abstrakta objavljenog u Proceedings-u konferencije.

Program rada predviđao je i posete Nacionalnom parku “Tyresta”, netaknutim šumama smrče i belog bora (virgin forests) i Stokholmskom arhipelagu u Baltičkom moru koji ima oko 4.000 ostrva.