U okviru svojih redovnih aktivnosti, direktorka JP Vojvodinašume Marta Takač mast. ing. šum. obišla je 8. septembra neka od aktivnih radilišta Šumskog gazdinstva „Banat“ Pančevo.

Tisa 1a

Između ostalog, obilazak radova izvršen je u ŠU „Zrenjanin“, na lokalitetu „Greda“ – GJ „Donje Potisje“ odeljenje/odsek 14/g, gde su u toku intenzivni radovi na seči i izradi, privlačenju i otpremi drvnih sortimenata. Na ovom lokalitetu otprema tehničkog drveta do krajnjih potrošača vrši se isključivo vodenim putem, baržama, rekom Tisom.

Tisa 3

Reka Tisa kao najveća leva pritoka Dunava protiče kroz AP Vojvodinu u dužini od 164 km i od vitalnog je značaja za održivo gazdovanje šumama u ovom delu Banatskog šumskog područja, kao dela JP „ Vojvodinašume“. U razgovoru sa direktnim izvršiocima direktorka se upoznala sa svim prednostima i manama koja pruža reka Tisa kada je u pitanju ovaj vid otpreme i transporta drvnih sortimenata.

Tisa 2

Poslovođa na otpremi drvnih sortimenata

Tisa 5

Tisa 6