Početkom novembra (05-09.11.2018 god.) realizovana je treća studijska poseta radnog paketa 6 (WP6) u okviru DANUBEparksCONNECTED projekta. U okviru ovog poslednjeg studijskog putovanja na projektu predstavnici JP „Vojvodinašume“, NP Donau Auen, NP Ferto Hansag i RP Donji Prut iz Moldavije posetili su partnere u donjem toku Dunava koji sprovode pilot aktivnosti, bugarski park prirode Persina i Rumunski Rezervat Biosfere Delta Dunava.

Poseta PP Persina je obuhvatila upoznavanje sa merama borbe protiv invazivnih vrsta (bagremac i druge vrste) u okviru ovog zaštićenog područja, kao i sa rezultatima sprovođenja ovih mera, dok je poseta Rezervatu biosfere Delta Dunava bila izuzetna prilika za upoznavanje sa načinom upravljanja strogo zaštićenim šumskim staništima na pojedinim lokalitetima delte Dunava, kao i sa načinom gazdovanja šumama i tehnologijama gajenja šuma koje se primenjuju u ovom području.

Ovu uspešnu studijsku posetu su podržale i institucije koje nisu članovi projekta, pre svega rumunsko šumarsko preduzeće Romsilva. Pored terenskog dela ova studijska poseta je obuhvatila i razmatranje aktivnosti u okviru WP6 u vezi očekivanih projektnih rezultata.