U Novom Sadu je 15. i 16. 03. 2018. godine održan treći operativni i drugi sastanak strateške koordinacije prekograničnog projekta FORRET (Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama) između Hrvatske i Srbije. Razgovori JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatskih voda, JP „Vojvodinašume“, WWF Adria i pridruženog člana projekta Hrvatskih šuma trajala su dva dana, a najbitnija tema je bila vezana za pripremu projektnih zadataka u cilju pokretanja postupaka javnih nabavki. Javne nabavke će svaki partner pokrenuti za aktivnosti iz svoje nadležnosti u skladu sa pravilima programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 i nacionalnim propisima. Partneri su bili u dogovorima i oko pripreme za održavanje uvodnog sastanka na kome bi se zvanično obeležio početak sprovođenja projekta (kick off meeting). Glavni ciljevi FORRET-a  su smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa, mere smanjenja rizika od poplava i unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava. Završetkom aktivnosti osiguraće se i kvalitetnije gazdovanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanje ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. Projektom su, između ostalog, planirani: uspostavljanje zajedničke baze podataka za vode, šume i zaštitu prirode, zajednički monitoring, postavljanje dve nove vodomerne stanice, izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, dve nacionalne studije gazdovanja šumskim resursima, zajednička studija o očuvanju biodiverziteta koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe države i druge aktivnosti.