Godinu dana od početka NATREG projekta obeleženo je u radnoj atmosferi odnosno održavanjem treninga za partnere na projektu u Klagenfurtu u Austriji. Trening je bio usmeren ka potrebama partnerskih institucija u pogledu sveobuhvatnog upravljanja zaštićenim područjima i sprovođenja lokalnih aktivnosti. Glavne teme koje su bile u fokusu odnosile su se na finansiranje zaštićenih područja, upravljanje posetiocima, definisanje vizije i misije plana upravljanja kao i kadrovske I institucionalne razvoje.

Pored treninga za partnerske institucije održan je i sastanak upravljačkog odbora a posećeno je jedno od dva austrijska pilot područja u projektu – Vellacher Kotschna.

Predstavnici JP „Vojvodinašume” na ovo skupu su bili Miljan Velojić, Ivana Grujičić, Branislav Seratlić (Direkcija) i Snežana Kovač I Marius Olđa (ŠG „Banat” Pančevo).