U periodu februar – april 2011. god u okviru sprovođenja aktivnosti na NATREG projektu održana su dva treninga za zaposlene JP „Vojvodinašume“ i radionoca za pripremu plana upravljanja za SRP „Deliblatska peščara“.

Drugi (od tri) trening za zaposlene JP „Vojvodinašume“ održan je 29. marta 2011. godine u Novom Sadu, u direkciji Javnog preduzeća “Vojvodinašume”. Radionicu je organizovao NVO Oikos u saradnji sa JP “Vojvodinašume”, a vodila je Duška Dimović  (član Svetske komisije za zaštićena područja – WCPA). Tema treninga je bila „Osnovni koncepti ekoloških mreža i NATURA 2000“ dok je cilj radionice bio podizanje kapaciteta učesnika za strateško planiranje zaštite prirodnih resursa, upoznavanje sa Direktivom o pticama i Direktivom o staništima-osnovnom legislativom za zaštitu prirode u EU.

Treći trening je održan 12. aprila 2011. godine takođe u prostorijama JP “Vojvodinašume“ u Petrovaradinu. Radionicu je ovog puta vodio ju je Goran Sekuli iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Prisutni učesnici su imali prilike da saznaju informacije i primere dobre prakse vezane za razvoj turizma u zaštićenim područjima.

Poslednja participativna aktivnost koja je sprovedena u okviru NATREG projekta je radionica u okviru pripreme plana upravljanja za SRP „Deliblatska peščara“ koja je održana 27.04.2011. god u Edukativnom centru na Deliblatskoj peščari. Radionici su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, lokalnih NVO i predstavnici JP „Vojvodinašume“. Glavni rezultat radionice se odnosi na definisane dugoročne ciljeve razvoja ovog zaštićenog područja ali i na definisane operativne ciljeve. Radionicu je  vodila Duška Dimović, član Svetske komisije za zaštićena područja – WCPA.