U Albaniji, u Moskopolju, u periodu od 16. do 18. decembra 2014. godine održan je peti međunarodni sastanak u okviru IPA projekta „Adriatic Model Forest“. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih institucija koje su partneri u projektu, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Italije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke. Centralna tema sastanka odnosila se na sadržaj implementacionog plana za modelne šume koji treba da bude uobličen do završetka projekta, za sva pilot područja u zemljama učesnicama u kojima se razvija koncept modelnih šuma.

U tom cilju je svaki partner u svojim prezentacijama predstavio šta je tokom trajanja projekta urađeno u vezi formiranja modelnih šuma na pilot područjima, koje su osnovne karakteristike interesnih grupa na pilot područjima i kakav potencijal postoji za dalji razvoj aktivnosti usmerenih ka stvaranju novih modelnih šuma nakon završetka projekta.

Predstavnici JP „Vojvodinašume“ prezentovali su svoj implementacioni plan za pilot područje za modelnu šumu na Obedskoj bari kao i rezultate radionica održanih u ovom specijlanom rezervatu prirode na kojima su prisustvovali predstavnici zainteresovanih strana sa tog područja.

Drugog dana sastanka, učesnici su bili u prilici da obiđu brojne interesne grupe (stakeholders) na pilot području za modelnu šumu u Moskopolju. Tom prilikom organizovan je i obilazak borovih šuma u blizini Moskopolja, uključujući i obilazak zaštićenog područja-spomenika prirode.

Trećeg dana, sastanku su se priključili i predstavnici zainteresovanih strana sa pilot područja u Albaniji, koji su pod nadzorom predstavnika Mediteranske mreže modelnih šuma (Rikardo Kastelini) radili na definisanju osnovnih ciljeva koji će biti ugrađeni u implementacioni plan za dato pilot područje, kao i na kreiranju zajedničke vizije buduće modelne šume u Albaniji.