Zvanična dodela Evropske povelje za održivi turizam Specijalnom Rezervatu Prirode „Gornje Podunavlje“ za naredni ciklus od pet godina (2022-2026) održana je 02.12.2022. god u Evropskom parlamentu u Briselu. Nagradu koju je ispred Europark Federacije uručila izvršna direktorka Carol Ritchie, u ime JP “Vojvodinašume” primio je direktor Roland Kókai. Među prvima koji je direktoru Rolandu Kókai čestitao na ovoj prestižnoj nagradi bio je Andor Deli, mađarski poslanik u Evropskom parlamentu poreklom iz Srbije.

JP „Vojvodinašume“ se još tokom 2013. godine opredelilo za sertifikaciju održivog turizma u SRP „Gornje Podunavlje“ i ušlo u proces dobijanja Evropske povelje za održivi turizam (engl. European Charter for Sustainable Tourism – ECST). U periodu dobijanja prve povelje (2014-2019.), glavni cilj preduzeća je bio i ostao do danas, povećavanje kvaliteta usluga turizma u ovom rezervatu. Uključivanjem u ovaj proces, JP „Vojvodinašume“ je osiguralo platformu za povećanje svesti o zaštićenim područjima, njihovo očuvanje i upravljanje, kao i sprovođenje održivog turizma u saradnji i na dobrobit lokalnog stanovništva i povećanja ekonomskog rasta lokalne zajednice.

Proces resertifikacije Evropske povelje za održivi turizam SRP „Gornje Podunavlje“ je realizovan u septembru 2021. godine. Delegirani verifikator Europark federacije (Rolands Auzinš iz Letonije) je na osnovu viđenog stanja prilikom obilaska SRP „Gornje Podunavlje“, pripremljene strategije i akcionog plana koji su prilikom nominacije predati, sugerisao, a potom je stručni tim Europark federacije verifikovao ovu sugestiju i u martu 2022. godine doneo odluku da se ovaj sertifikat produži i na sledeći ciklus od pet godina.

Za JP „Vojvodinašume“ ovo priznanje od Europark federacije sa kojom deli uspešno iskustvo u saradnji znači jako puno. Prvo, ponosni smo što možemo ravnopravno stajati, rame uz rame, sa svim dobitnicima povelje iz 2022. godine, kao i sa dobitnicima povelje i iz 2020. i 2021. godine (ukupno 48) kojima su ove nagrade zbog pandemije Korona virusa (COVID-19) dodeljene tek ove godine. Drugo, drago nam je da se ovom prilikom proslavlja i 20 godina dodeljivanja ove prestižne nagrade (ECST awards), što daje dodatnu draž ovoj ceremoniji i ovoj nagradi. Za nas kao šumarsko preduzeće ova nagrada znači i priznanje za sve dosadašnje napore na zaštiti prirode i daljem razvijanju ekoturističke ponude u SRP „Gornje Podunavlje“.

SRP „Gornje Podunavlje“ je jedno od pet zaštićenih područja u regionu, a jedino u Srbiji, koje je započelo ovo novo iskustvo sa održivim turizmom. Na ovaj način dokazano je da se znanjem, jasnom vizijom i saradnjom, kao i uvezivanjem sa drugim subjektima, može puno toga napraviti kada je u pitanju sektor zaštite prirode i održivog turizma. U prethodnom periodu, načinjeni su značajni napori u tom smislu, obogaćena je turistička infrastruktura i turistička ponuda ovog rezervata i razvijani su različiti oblici saradnje sa lokalnom zajednicom.

Zahvaljujući ovom velikom uspehu, SRP „Gornje Podunavlje“, a samim tim i JP „Vojvodinašume“, postalo je prepoznatljivo na turističkim tržištima i upisalo se na mapu svetski priznatih zaštićenih područja, kao što su parkovi Provanse (Francuske), Velike Britanije, Španije i Italije.

Na ovaj način se avantura Evropske povelje za održivi turizam SRP „Gornje Podunavlje“ nastavlja. Kroz sproveden procese pripreme, konkurisanja i verifikacije tokom 2021. godine, JP „Vojvodinašume“ je sebi popločalo put za nastavak trajanja ove prestižne nagrade.

Ova nagrada apsolutno daje doprinos ciljevima EU vezanim za održivi turizam, pre svega, u delu stimulisanja kompetitivnosti u evropskom turističkom sektoru, promocije razvoja održivog turizma i destinacija i maksimiziranja potencijala finansijskih politika EU za razvoj turizma.

Izvorna orijentacija preduzeća je bila da se usklade interesi zaštite prirode sa razvojem turizma lokalne zajednice, da se inoviraju turistički proizvodi sa fokusom na ekoturizam i seoski turizam, da se poboljša sadržaj atraktivnih destinacija i da se sarađuje sa zainteresovanim stranama u i oko zaštićenog područja. Ovakvim pristupom i opredeljenjem, JP „Vojvodinašume“ daje doprinos sprovođenju relevantnih politika EU i Srbije. Naime, Evropski parlament je u martu 2021. godine u svojoj Rezoluciji „Uspostavljanje EU strategije za održivi turizam“ među brojne preporuke vezanе za „zeleni turizam“ naglasio i onu koja ističe potrebu razvijanja politika za zaštitu prirodnih vrednosti i biodiverziteta, uvažavajući socio-kulturne karakteristike lokalnih zajednica, osiguravajući održivost i donoseći socio-ekonomske koristi svim zainteresovanim stranama.

Sve ovo nije nimalo jednostavno, ali mora da se uloži veliki napor i uradi težak posao kako bi se dostigli ciljevi i omogućilo da SRP „Gornje Podunavlje“ postane jedno zanimljivo mesto za sve posetioce u budućnosti, što će biti veliki izazov za JP „Vojvodinašume“ i sve partnere iz Foruma zainteresovanih strana.

Održavanje sertifikata umnogome zavisi i od podrške i aktivnosti koje će sprovesti članovi Foruma zainteresovanih strana kojih trenutno ima preko 20 (članovi Foruma su jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije Sombora, Apatina, Odžaka i Bogojeva, udruženja sportskih i rekreativnih ribolovaca, udruženja pčelara, lokalne škole i dr.).