Kao institucionalni partner u Akciji „Zasadi drvo“, JP „Vojvodinašume“ je 28.01.2021. godine omogućilo prijavljenim volonterima dm-a da se zajedno sa domaćinima, zaposlenim u Preduzeću, oprobaju u sadnji vrbe na području šumskog gazdinstva „Novi Sad“. Tom prilikom je u šumskoj upravi „Kovilj“, u 19.odeljenju gazdinske jedinice „Topolik“, posađeno oko 1.900 komada dvogodišnjih sadnica bele vrbe.

Sadni materijal je proizveden u rasadniku „Ratno ostrvo“, koji se nalazi u sastavu šumske uprave „Kovilj“. U ovom rasadniku su pored kvalitetnih sadnica vrbe, tokom 2020.godine proizvedene i sadnice klonske, kao i bele topole. Bela vrba je autohtona sorta koja će se odlično uklopiti u postojeće uslove sredine.


Vremenske prilike su nam išle na ruku, tako da je planirani posao završen brzo i bez poteškoća. Svi prisutni su bili veoma zadovoljni, jer su na kratko odstupili od redovne, radne rutine, a preuzevši ulogu neposrednih izvršilaca na pošumljavanju imali priliku da budu aktivni i pritom uživaju u neobično lepom zimskom danu.