ALIBUNAR / JANOŠIK – U Janošiku kod Alibunara održana je zajednička akcija pošumljavanja. Akciju su realizovali JP ,,Vojvodinašume“, Osnovna škola “T.G. Masarik”, Janošik i Lovačka sekcija “Fazan”, Janošik.

Borislav Trajkovski, šef Šumske uprave Banatski Karlovac kaže da JP ,,Vojvodinašume“ uvek rado donira sadnice lokalnim samoupravama koje obezbede slobodne površine za zasad a kasnije i brinu o njima.

„Deo smo zajednice u kojoj poslujemo, slušamo potrebe građana i rado smo se odazvali njihovom pozivu da zajedno podignemo vetrozaštitni pojas sa oko 1.000 sadnica topole. Deca iz škole su svako drvo koje su posadili obeležili svojim imenom, tako da će moći da prate rast stabala tokom svog života. To je način kako zajedno možemo da brinemo o životnoj sredini i da ljubav prema prirodi prenesemo na najmlađe“, kaže Borislav Trajkovski.

U ovoj akciji sadnje zasađen je drvored u dužini od tri kilometra.