Zaposleni JP „Vojvodinašume“ su zajedno sa članovima Pokreta gorana Vojvodine u petak, 05.02.2021. godine, na području gazdinske jedinice Topolik, sadili sadnice bele vrbe. Bili smo prijatno iznenađeni jer su nas preduhitrili i sami predložili da nam se pridruže.

To je bio jedan u nizu događaja koji predstavljaju primer dobre prakse i priliku da se neposrednim učešćem u pošumljavanju da direktan doprinos i istovremeno promoviše sadnja kao ključna aktivnost u funkciji očuvanja zdrave životne sredine.

Ostvareni učinak od 2360 komada zasađenih sadnica nikako nije za zanemarivanje, šta više, govori o tome da je radni zadatak shvaćen veoma ozbiljno.
Gorani su na našem terenu već ranije učestvovali u pošumljavanju, a to što nam ponovo dolaze potvrđuje da smo jedni drugima dobri kako kao gosti, tako i kao domaćini. Možemo slobodno reći da je saradnja tradicionalno dobra kada je dobra osnovna ideja, a korist od njene realizacije tada je evidentna ne samo lokalno nego i šire.

Inače, zaposleni u Preduzeću koji obavljaju poslove najrazličitijih nivoa odgovornosti su se od početka sezone pošumljavanja jesen 2020./proleće 2021., već više puta oprobali u sadnji jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica listopadnih vrsta drveća. Sadnice su rezultat sopstvene planske i namenske rasadničke proizvodnje, opredeljene za obnovu i podizanje novih šuma. Posebno je interesantno to što pored šumara u sadnji veoma često učestvuju pravnici, ekonomisti, turizmolozi i drugi, kojima nije teško da izađu iz komfora svog redovnog radnog prostora jer znaju da će se lepo provesti i pritom biti korisni.