JP Vojvodinašume apeluje da se poštuje i sačuva fond koji je naša prirodna i civilizacijska tekovina, budući da smo svedoci da svake godine u ovo vreme praznika dolazi do nekontrolisane seče Hrasta lužnjaka.

Hrast_pokrivalica (1)

Hrast lužnjak – koji je u našem narodu poznat kao Badnje drvo – može živeti od 500 do 1000 godina. Onda se može zamisliti šteta koju svaka individualna  seča može prouzrokovati u vreme praznika, kada se uvek seku mlada stabla. Da bi se proizvelo najkvalitetnije tehničko drvo potrebno je vreme od 120 do 160 godina. Za Hrast lužnjak najkritičnije su prve 3 godine.

Stoga je neobično važno da shvatimo da sečom šuma narušavamo prirodnu ravnotežu što uvek ima negativne posledice na ceo obitavajući šumski fond i život zaštićenih vrsta.

 

Hrast_pokrivalica (1) kjkgj

 

Umesto da samoinicijativno seku stabla u zabranima i zaštićenim područjima,  građani se mogu lično obratiti našim šumarima i dobiti grančice iz redovnog  okvira  aktivnosti održavanja šume.

U okviru šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica u sve 4 šumske uprave

,,Višnjićevo” ,,Kupinovo”,,Morović” i ,,Klenak”, organizovano je  besplatno deljenje badnjaka.