Nakon sagledavanja stanja na terenu, ukazala se potreba za organizacijom tematskog radnog sastanka na kojem će biti razmenjene informacije o aktuelnim i potencijalno mogućim problemima u oblasti rasadničke proizvodnje i gajenja i zaštite šuma.

Sastanak je održan u sredu, 11. jula 2018. godine, u ŠRC „Čardak“ na Deliblarskoj peščari; Š.G. „Banat“ – Pančevo, a  prisustvovali su predstavnici Uprave za šume, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i zaposleni u JP „Vojvodinašume“  koji se bave gajenjem i zaštitom šuma, planiranjem gazdovanja, sertifikacijom šuma i rasadničkom proizvodnjom.

Stručni saradnici Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu su u svojim prezentacijama prisutnima izneli najnovija saznanja u vezi posledica pojave štetočina i bolesti hrasta lužnjaka i topole i podsetili na činjenice koje se moraju uvažiti kada je u pitanju tehnika osnivanja i gajenja zasada topola kao  i o mogućnostima unapređenja ožiljavanja i preživljavanja ožiljenica topola.