Šume, njihovo održivo upravljanje i korišćenje, ključni su za borbu protiv klimatskih promena ali su jedan od važnih faktora u smanjenju siromaštva i dostizanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals). Šume, pokrivajući trećinu svetske kopnene površine, obezbeđuju i više od 300 različitih funkcija. Oko 1,6 milijardi ljudi direktno zavisi od šuma i od njih obezbeđuju hranu, lekove, gorivo i utočište. Šume su biološki najrazličitiji ekosistemi na kopnu, u kojima živi više od 80% kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata.

Ovogodišnja tema obeležavanja svetskog dana šuma je „Održivo korišćenje drveta za ljude i planetu“.

Ilustrativni video koji naglašava značaj održivog gazdovanja šumama može se pogledati na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=1GnFpGVCbQA

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana šuma, JP „Vojvodinašume“ je realizovalo brojne aktivnosti u predškolskim i školskim ustanovama. Svi ogranci preduzeća, za ovaj važan ekološki datum, pripremili su brojne sadržaje.

ŠG “Novi Sad” (100 učesnika)

 • Studenti Šumarskog fakulteta, posetili su Direkciju JP ,,Vojvodinašume“ i ŠU ,,Kovilj“. Kroz prezentaciju o preduzeću su se upoznali sa načinom njegove organizacije i funkcionisanja.
 • Deci OŠ  ,,Miloš Crnjanski“ upriličena je edukativno-interaktivna radionica.

ŠG “Banat” Pančevo (200 učesnika):

 • Deci iz Osnovne škole “2. oktobar” (21.03) iz Zrenjanina, održano je kratko predavanje o vrednostima šuma i zajednički su zasadili jedno drvo.
 • Značaj šuma je predstavljen deci OŠ “Dositej Obradović” iz Opova. Planiran je i obilazak 1/a odelenja u GJ “ Donje Potamišje ” koje se nalazi u blizini šumske uprave Opovo.
 • Sa učenicima 4. razreda Osnovne škole “Paja Marganović” iz Deliblata realizovana je šetnja stazom kroz šumu u pratnji naših inženjera i šumara uz prigodno predavanje o istorijatu, flori, fauni i specifičnostima SRP “ Deliblatska peščara ”.
 • Učenici OŠ “Bratstvo i jedinstvo” iz Alibunara su posetili lokalitet Devojački bunar gde su zaposleni ŠU “Banatski Karlovac” održali prigodno predavanje i sadnju drveća sa decom.

 • Poseta zaposlenih iz ŠU “Vršac”, šef uprave, referent planiranja i 6 šum.tehničara) Osnovnoj školi „Mladost“ u Vršcu povodom Svetskog dana šuma, poklonio oko 50 sadnica hrasta lužnjaka i zajedno sa decom 3. i 4. razreda ih posadio u dvorištu škole. Slična akcija se sprovela u predškolskoj ustanovi „Čarolija“ iz Vršca uz sadnju 10 sadnica hrasta lužnjaka.

ŠG “Sombor” (800 učesnika)

 • Interaktivna radionica pod nazivom Život u šumi u 6 osnovnih škola na teritoriji Opštine Subotica: OŠ “Majšanski put”, OŠ “10. Oktobar”, OŠ “Đuro Salaj”,OŠ “Kizur Ištvan” (22.03.), “Matija Gubec” Tavankut (22.03.), OŠ “Ivan Milutinović”.

 • Čas na temu zaštite prirode i zaštite šuma kroz prezentaciju o značaju šuma, očuvanju šuma i šumarstvu kao delatnosti u Osnovnoj školi u Apatinu (6 odeljenja prvog razreda)

 • Poseta zaposlenih ŠU “Bački Monoštor” Osnovnoj školi u Bačkom Monoštoru (22.03.2022 g). Interaktivne radionice sa decom drugog razreda sa ciljem upoznavanja sa šumskim ekosistemom i živim svetom u njemu. (crtanje šumskih čudovišta, lanac ishrane)

 • Upoznavanje učenika sa radovima iz oblasti šumarstva sa akcentom na pošumljavanju – organizovana poseta učenika šestog razreda rasadniku u Bačkom Monoštoru (22.03)

 • Poseta zaposlenih ŠU “Odžaci” OŠ ”Branko Radičević” (21.03.) i održavanje edukativnog časa na temu zaštite prirode i zaštite šuma kroz prezentaciju o značaju šuma, očuvanju šuma i šumarstvu kao delatnosti. Sadnja 3 sadnice crnog bora u dvorištu škole sa demonstracijom pravilnog načina sadnje sadnica.

ŠG “Sr. Mitrovica” (180 učesnika)

 • Deca iz Šimanovaca prvi put su posetila Obedsku baru 17.03. i upoznala se sa ovim područjem, obišli su šumske kolibe i sadili divlje voćkarice.
 • Studenti Univerziteta Singidunum posetili Obedsku baru  uz program i osvrt na šumarstvo i značaj šuma.
 • Zaposleni ŠU “ Morović ” su sa decom iz OŠ „Filip Višnjić“ imali terenski obilazak sadnje jasena i kroz igru učili o značaju šuma.

 • 21.03. Kolege iz ŠG „Sremska Mitrovica“ su sa decom prvog razreda OŠ “ Jovan Jovanović Zmaj ” imali priliku da vide prezentaciju makete Obedske bare ali i da saznaju kakve sve to šume rastu na ovom području.