Projekat FORRET, punog naziva „Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama“  (Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated Flood Risk, Environmental and Forestry Management) je zajednički prekogranični projekat srpskih i hrvatskih institucija nadležnih za: upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava (“Hrvatske vode”, JVP „Vode Vojvodine“), upravljanje šumama (JP „Vojvodinašume“) i zaštitu prirode i očuvanje biološke raznovrsnosti (WWF Adria – međunarodna organizacija za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznovrsnosti, Zagreb).

Dogovoreno je da “Hrvatske vode” budu vodeći partneri u ovom projektu. Tokom realizacije projekta uključiće se i ostale nadležne državne institucije kao što su “Hrvatske šume”, “Hrvatska agencija za okoliš i prirodu”, kao i “Pokrajinski zavod za zaštitu prirode”. Oni će se priključiti projektu kroz radne grupe projekta u cilju sticanja optimalnih rešenja upravljanja prostorom iz obima projekta.

Pored glavnog cilja projekta – smanjenja rizika od poplava kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mera upravljanja rizicima od poplava, prvenstveno merama zelene infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retenzija za rasterećenje savskih velikih voda) i konačno unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava – osiguraće se i kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznovrsnosti ovog jedinstvenog područja od međunarodnog značaja.

Projektom su, između ostalog planirane i aktivnosti zajedničke baze podataka za vode, šume, životnu sredinu i prirodu, zajednički monitoring uz pomoć postavljanja dva nova postrojenja za vodu (po jedna sa svake strane granice), izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, izrada dve državne studije upravljanja šumskim resursima, izrada zajedničke studije biodiverziteta koja će obuhvatiti specifičnosti obe država, kao i brojne druge aktivnosti.