JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“ u saradnji sa Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) i Asocijacijom učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica uzeli su učešće u realizaciji projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.

Ciljevi projekta su  povezivanje upravljača zaštićenog područja sa lokalnom zajednicom, kao i uključivanje iste u  procese zaštite i unapređenja područja. Učenjem u prirodi (o prirodi), se stvaraju neraskidive veze dece sa prirodom.

Na trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici, 17.06.2022. god. predstavljena je maketa SRP “Obedska bara“, izrađena od prirodnih materijala (irski lišaj), kojima su predstavljene šume Obedske bare.  Predstavljen je film obrazovnih aktivnosti u SRP “Obedska bara“, prirodne vrednosti rezervata, i kroz radionice obrađene teme biodiverziteta, lanca ishrane, oprašivanja i faune ptica. Organizaciju događaja podpomogla je Gradska uprava za obrazovanje SM, sa ciljem jačanja kapaciteta učenika za očuvanje prirodnog i  kulturnog nasleđa područja.

Učenici Asocijacije učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola proglašeni su Ambasadorima Obedske bare. Dobili su plaketu i  zastavu, sa misijom aktivnog učestvovanja u prezentaciji područja i saradnji sa upravljačem područja JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“.