JP Vojvodinašume je u petak 8. novembra ugostilo četrdeset učenika računarske gimnazije „Smart“ i tom prilikom im je održana prezentacija o informacionom sistemu Preduzeća.

Kroz uvodno predavanje učenici su bili upoznati sa osnovnim delatnostima preduzeća, orzanizacionom strukturom i statističkim podacima o šumama, kako bi stekli uvid u prirodu poslova i problematiku kojom se bavi šumarska struka.

Nakon toga predstavljeni su im osnovni elementimi organizacije IS-a kao što je komunikaciona infastruktura, hardverska i softverska platforma IS-a, funkcionisanje AB Soft poslovnog paketa, funkcionisanje šumarskih softvera, itd.