Dvanaestom Međunarodnom IUFRO Simpozijumu o pravnim aspektima evropskog održivog razvoja šuma (u okviru Istraživačke grupe 6.13.00: Zakonodavstvo u oblasti šumarstva i životne sredine), koji je održan od 30.05-02.06.2010. god na Kipru, prisustvovao je i predstavnik JP “Vojvodinašume” (I.Grujičić).

Naime, u saradnji sa kolegama iz slovenačkog Zavoda za zaštitu prirode, na simpozijumu je predstavljen rad pod naslovom “Legal framework on participation process of protected areas management – Slovenian and Serbian case study” autora G.Danev, I.Grujičić i D.Krajčič.

Simpozijum je pored dva konferencijska dana obuhvatio i posetu Nacionalnom šumarskom parku Troodos. Događaju su prisustvovali i predstavnici Austrije, Švajcarske, Nemačke, Japana, Moldavije, Grčke, Češke, Litvanije, Crne Gore, Kameruna, Slovačke i Ukrajine.