Sustainable Nature Conservation and Regional Development in Floodplains and Wetlandsin the Central and Lower Danube River Basin

U periodu od 23. 08. 2010. do 25. 09. 2010. god. predstavnici JP “Vojvodinašume“, kao upravljača zaštićenih prirodnih dobara u poplavnim područjima Dunava i Save – Radmila Šakić (SRP “Gornje Podunavlje“) i Slobodan Peter (SRP “Obedska bara“) participirali su u petonedeljnom programu pod nazivom “Održiva zaštita prirode i regionalni razvoj u poplavnim područjima srednjeg i donjeg Dunava“ u organizaciji Akademie fur Naturschutz (NNA). Program je obuhvatio poplavna područja tri najveće nemačke reke Dunava, Elbe i Rajne, a učestvovali su predstavnici istočnoevropskih zemalja iz Bugarske, Rumunije, Moldavije, Hrvatske i Srbije.

Prva nedelja treninga je obuhvatila uvod u nemačku zakonsku regulativu iz oblasti zaštite prirode i upotrebu tehničkog engleskog jezika. Učesnici su boravili u Schneverdingenu na severu Nemačke.

Od 30. 08. 2010. do 06. 09. 2010. godine učesnici su boravili u UNESCO-vom Rezervatu Biosfere Elbe u  Mecklenburgu, gde su im predstavljeni projekti izmeštanja (relokacije) starih nasipa i izgradnje novih nasipa na većoj udaljenosti od reke, kako bi se povećale površine poplavnih područja, pašarenja i ekstenzivnog stočarstva u cilju održavanja travnih površina i favoriziranja autohtonih vrsta goveda.

Nastavak treninga od 06. 09. 2010. do 12. 09. 2010. god. bio je, takođe, u UNESCO Reszervatu biosfere Elbe na lokaciji Saxony-Anhalt sa akcentom na probleme kontaminiranih rečnih sedimenata i zagađenosti pašnjaka posle poplava.

Četrvrta nedelja treninga realizovana je u Wiesenfeldenu obilaskom poplavnih područja Dunava i upoznavanjem sa EU regulativama.

Od 18. 09. 2010. do 25. 09. 2010. god. domaćin je bio WWF Institut za poplavna područja iz Karlsruhe-a, a tema poslednje nedelje kursa bila je restauracija poplavnih područja. Učesnici su imali priliku da vide projekte restauracije u različitim fazama izvođenja i gazdovanja poplavnim šumama.

Koncept petonedeljnog seminara je podrazumevao prezentacije, predavanja i terenske posete. Velika raznovrsnost projekata i Nemačke kao federalne zajednice sastavljene od 16 država članica, od kojih svaka država ima svoju zakonsku regulativu iz oblasti zaštite prirode, prezentovana je sa svim dobrim i lošim stranama, kako bi poslužila kao primer za buduće trendove i projekte u istočnoevropskim zemljama.

Trening će se završiti prekograničnom radionicom koja će se održati početkom novembra i na kojoj će predloženi zajednički projekti biti detaljno razrađeni. Projekti podrazumevaju prekograničnu saradnju, a vrednost pojedinačnih projekata je 5 000 Eura.