Udruženje slepih Sombor u Ekocentru Karapandža

27.09.2021. u Ekocentru „Karapandža“ Vojvodinašume su ugostile 30 članova Udruženja Slepih Sombor. Celodnevni program približavanja usluga zaštićenog područja osetljivim grupama započeo je predstavljanjem osnovnih vrednosti Gornjeg podunavlja. Domćini Biljana Latić i Radmila Šakić Peurača su nakon edukativne radionice goste provele stazpm prilagođenom za osobe sa posebnim potrebama. Najveće oduševljenje i utisak na posetoce je ostavila vožnja katamaranom po Bajskom kanalu. Nakon ručka i slobodnog programa članovi Udruženja su se u popodnevnim satima vratili za Sombor. Poseta je inicirala ideje za buduću saradnju i nove mogućnosti korišćenja zaštićenog područja za ranjive i osetljive grupe stanovništva.
Više informacija na Linku :