Ugovor o saradnji korisnika ribarskih područja zaključen je između JP ‘Vojvodinašume’, JVP ‘Vode Vojvodine’, DOO za ribarstvo i iskorišćavanje voda ‘Ribolovački savez Vojvodine’ i JP ‘Nacionalni park Fruška Gora’.

Predmet Ugovora je saradnja korisnika na ribarskim područjima Dunav II i III, Tisa I i II, Sava I i II, Tamiš, Bačka i Srem (osim unapred izuzetih ribolovačkih revira i delova ribarskih područja koja su ustupljena drugim korisnicima), o jedinstvenoj godišnjoj ribolovnoj dozvoli za sportski ribolov (četiri korisnika) i dvokorisničkoj godišnjoj ribolovnoj dozvoli dva korisnika ribarskih područja, kao i podeli prihoda, proviziji i načinu prodaje istih.