Radnici šumskog gazdinstva ,,Banat” Pančevo redovno uklanjaju divlje deponije koje se pojavljuju u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara.


Nakon uspešno sprovedene akcije čišćenja obale Dunava u aprilu mesecu, uklonjena je još jedna divlja deponija na lokalitetu Šumarak.


Danas se susrećemo sa situacijom da usled velike neodgovornosti pojedinaca, dolazi do formiranja mini deponija po rubovima Deliblatske peščare.

Konkretno, ova deponija je nastala tokom vikenda a već 2 dana nakon toga i uklonjena.
Prema rečima zastupnika ogranka, Željka Sušeca : ,,U akciji učestvuju radnici koji rade na pripremi terena za podizanje novih šuma u jesenjoj sezoni pošumljavanja”

Apelujemo na pojedince da ne odlažu otpad van regularnih deponija i da čuvaju životnu sredinu.

Prilog o akciji TV Pančevo, možete pogledati na ovom linku:

https://www.youtube.com/watch?v=fAZ29nnt1Zg