Radnici Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ uništili su u sredu 25. juna, u Šumskoj upravi Višnjićevo, 16,5 kilometara zaplenjenih mreža za ribokrađu i 222 komada ostalog zabranjenog alata koji se koristi za krađu ribe.

Uništenje mreža i alata za ribokrađu izvršeno je posebno napravljenim sekačom kojim su mreže i svi alati usitnjeni tako da se više ne mogu uopšte koristiti, a nakon toga će biti prebačeni na deponiju.