Unutrašnji nadzor Ministarstva za zaštitu životne sredine

Unutrašnji nadzor Ministarstva za zaštitu životne sredine

2007-08-28T00:00:00+00:00август 28th, 2007|

Komisija Ministarstva za zaštitu životne sredine u sastavu Dušan Pajkić, pomoćnik ministra za zaštitu prirodnih resursa, Lidija Stevanović, savetnik i Sonja Ružin, savetnik, izvršila je unutrašnji nadzor u JP “Vojvodinašume“ – ŠG Sremska Mitrovica u smislu nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Kontrola je podrazumevala kontrolu odgovarajuće dokumentacije u vezi poslovanja i obavljanja poslova iz delokruga rada Preduzeća, kao i kontrolu rada na terenu u SRP “Obedska bara“.