Unutrašnji nadzor u SRP “Deliblatska peščara“

Unutrašnji nadzor u SRP “Deliblatska peščara“

2008-05-20T00:00:00+00:00мај 20th, 2008|

Komisija Ministarstva zaštite životne sredine u sastavu Dušan Pajkić, pomoćnik ministra za zaštitu prirodnih resursa, Lidija Stevanović, savetnik, Slavica Stojanović, rukovodilac grupe za administrativno-pravne poslove i Olga Vlahović, saradnik, izvršila je unutrašnji nadzor u JP “Vojvodinašume“ – ŠG “Banat“ Pančevo u smislu nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Kontrola je podrazumevala kontrolu odgovarajuće dokumentacije u vezi poslovanja i obavljanja poslova iz delokruga rada Preduzeća, kao i kontrolu rada na terenu u SRP “Deliblatska peščara“.