Komisija Ministarstva za zaštitu životne sredine u sastavu Dušan Pajkić, pomoćnik ministra za zaštitu prirodnih resursa, Lidija Stevanović, savetnik i Slavica Stojanović, rukovodilac grupe za administrativno-pravne poslove, zajedno sa predstavnikom Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Slobodanom Puzovićem i predstavnicima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, radne jedinice Novi Sad Biljanom Panjković i Brankom Kovačevićem, izvršila je unutrašnji nadzor u JP “Vojvodinašume“ – ŠG Sombor u smislu nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Kontrola je podrazumevala kontrolu odgovarajuće dokumentacije u vezi poslovanja i obavljanja poslova iz delokruga rada Preduzeća, kao i kontrolu rada na terenu u SRP “Gornje Podunavlje“.