12. aprila 2023. godine započela je velika Uskršnja akcija sprečavanja nezakonitog ribolova “DUNAV-SAVA-DUNAV 2023“ u kojoj učestvuje ribočuvarska služba JP “Vojvodinašume“, Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine i Jedinice za bezbednost na rekama MUP-a R. Srbije.

Kao jedan od najvećih upravljača ribolovnih područja na teritoriji Republike Srbije, a u cilju očuvanja i zaštite ribljeg fonda RS, JP ,,Vojvodinašume“ organizuje veliku uskršnju akciju 12. i 13.04.2023. godine, radi sprečavanja nezakonitog ribolova na rekama Dunav i Sava. U toku je tzv. “veliki lovostaj“ za sve ili pojedine vrste riba, kao i zabrana lova plemenitih vrsta riba zbog njihovog mresta.

Najavljena akcija će biti sveobuhvatna i biće realizovana na 83 km reke Dunav i 91 km reke Save. Zbog velikih dužina rečnih obala reka Dunav i Sava od ukupno 174 km leve i desne obale reka koje će biti kontrolisane, a u cilju efikasnijeg sprečavanja nezakonitog ribolova, akcija će biti izvedena uz učešće Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine i Jedinice za bezbednost na rekama sa svojim brzim i efikasnim gliserima rečne policije Srbije.

Fokus ovogodišnje Uskršnje akcije ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“ i Posebnih jedinica MUP RS biće zaštita od nezakonitog ribolova, najboljih i za očuvanje ribljeg fonda na rekama Dunav i Sava, najznačajnijih mrestilišta i plodišta za šarana i smuđa koja se nalaze na području Banata RP „Labudovo okno“, zatim RP “Banat“- „Gajački dunavac“ i na području Srema RP „Obedska bara“.

Na području Banata, fokus današnje akcije je sprečavanje nezakonitog ribolova na području RP “Banat“ u okviru kojeg se nalazi najbolje plodište za smuđa u Gajačkom dunavcu i veoma dobra mrestilišta za šarana na području RP “Labudovo okno“. Takođe na području Ribarskog područja ”Banat” vršiće se i vrlo rigorozna kontrola privrednih i rekreativnih ribolovaca.

Na području Srema, naročita pažnja će biti usmerena na sprečavanje nedozvoljenog ribolova na području Ribolovnog područja “Srem“ na reci Savi i ribolovnog područja “Obedska bara“ koja su međusobno povezana kanalima ,,Vok“ i ,,Revenica“. Na navedenim kanalima će se vršiti sveobuhvatna kontrola, jer oni povezuju mrestilišta i plodišta sa glavnim tokovima reke Save, i ujedno predstavljaju ulazne koridore za riblje matice u navedena mrestilišta i riblja plodišta. Ovi kanali su lokacije na kojima su česti pokušaji nezakonitog ribolova, odnosno ribokrađe. Ova riblja područja smatraju se najvećim mrestilištem šarana na srednjem toku Save i prilikom opadajućeg vodostaja reke Save, najveći deo šaranske mlađi izlazi iz Obedske bare i nastavlja put reke Save preko kanala ,,Voka“ i ,,Revenice“.

U kontrolama ribarskih područja kojima upravlja JP ”Vojvodinašume”, učestvovaće kompletna ribočuvarska služba, 24 ribočuvara uz korišćenje savremene opreme za noćno osmatranje, termovizijske kamere i novih savremenih sonara za otkrivanje potopljenih mreža.

Početak akcije su ličnim prisustvom podržali i g-din Milić Mojović, načelnik Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine, kao i direktor JP ,,Vojvodinašume“ g-din Roland Kókai .

Načelnik Mojović je naglasio, da je akcija organizovana na zajedničku inicijativu MUP-a republike Srbije i JP ,,Vojvodinašume“ i da su svi državni organi posvećeni borbi protiv svih vrsta kriminala, na svim nivoima. Najava ovakvih akcija, iako nije uobičajena praksa ima za cilj da odvrati one koji razmišljaju da se upuste u izlovljavanje ribe u vreme lovostaja, jer će biti procesuirani za vršenje krivičnog dela. Preti im i oduzimanje svih sredstava, kako plovila, tako i ostalih sredstava korišćenih za nelegalni ribolov. Dodao je i da će ovakve akcije biti organizovane i u buduće.

Direktor Kókai je, između ostalog naglasio da odgovarajuće službe nadležnih državnih organa i nadležnih javnih preduzeća među kojima je i JP ,,Vojvodinašume“ vrše redovne kontrole, ali je u periodima kao što je ovaj potrebno učiniti vanredan, dodatni napor – što ova akcija predstavlja.

,,Naime, kada je interesovanje za mesom ribe veliko, cveta crno tržište, pa neodgovorni pojedinci  „za šaku dolara“ (da se tako izrazim) nekontrolisanim i preteranim izlovljavanjem poremete ionako krhke, osetljive eko-sisteme. Time, za samo nekoliko dana, ponište višemesečna i višegodišnja ulaganja, trud i zalaganje svih nas, koji kontinuirano radimo na očuvanju i unapređenju ribljeg fonda“, predočio je direktor Roland Kókai.

Akcija ribočuvarske službe zaplena mreža u Obedskoj bari i Deliblatskoj peščari .. dokumentarni film JP ,,Vojvodinašume“- link
https://www.youtube.com/watch?v=E3jlVm9nmvc

Roland Kókai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – izjava o zapleni mreža – link
https://www.youtube.com/watch?v=E4zrd5V6e2k

Roland Kókai direktor JP,,Vojvodinašume“ izjava na mađarskom jeziku o zapleni mreža i saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova 1 – link
https://www.youtube.com/watch?v=A-0W5DieWlo

Roland Kókai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – izjava .. kontrola prirodnog mrestilišta Obedska bara1 – link
https://www.youtube.com/watch?v=OpCCxE5BRDc

Roland Kókai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – izjava na mađarskom jeziku Obedska bara1 – link
https://www.youtube.com/watch?v=OXZ9aw5Ri6A

Ministarstvo unutrašnjih poslova – izjava1 g-din Milić Mojović, načelnik Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine – link
https://www.youtube.com/watch?v=7-llg_nNRJ4

Branislav Stankov izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo u JP ,,Vojvodinašume“ o današnjoj akciji zaplene mreža u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova1 – link
https://www.youtube.com/watch?v=uPSYsLHkYEM