U okviru procesa FSCTM sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume” po individualnom modelu, ocenjivači SGS-a Stuart Charlton (SGS South Africa), Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (SGS Beograd d.o.o.) i Bojan Đurić (nezavisni ocenjivač), izvršili su treći redovni nadzor novog ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama u JP ,,Vojvodinašume”.

FSC 2016_2 (2)

U periodu od 29.02. do 02.03.2016. godine obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a.

FSC 2016_3 (2)

Pored toga proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume” u direkcijama ogranaka preduzeća ŠG „Banat“ Pančevo i ŠG „Sremska Mitrovica“.

FSC 2016_1 (2)

Obilasci terena su izvršeni u ŠU Zrenjanin, ŠU Kovin i RJ ,,Šumska mehanizacija” Pančevo u okviru ŠG „Banat“ Pančevo. U okviru ŠG „Sremska Mitrovica“ obilasci su izvršeni u ŠU Morović, ŠU Višnjićevo, ŠU Kupinovo, ŠU Klenak i RJ ,,Šumska mehanizacija” Morović. Prilikom ovog redovnog nadzora, posećeni su i Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara” i Specijalni rezervat prirode ,,Obedska bara”.

FSC 2016_4 (2)

Izveštaj o trećem redovnom nadzoru novog ciklusa (re)sertifikacije gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume” od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.