U okviru NATREG projekta „Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities”, a u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije, od 16.09. do 18.09.2009 na Rogli (Slovenija), održana je inicijalna konferencija projekta.

Cilj konferencije je bio da se sve interesne strane informišu o projektu i izgrade kapaciteti NATREG partnera i ostalih interesnih strana u oblasti integralnog upravljanja zaštićenim područjima kroz razmenu iskustava i primere najbolje prakse.

Na poziv predstavnika slovenačkog Državnog zavoda za zaštitu prirode, u svojstvu partnera na projektu, ovoj radionici je prisustvovalo 3 (tri) predstavnika JP „Vojvodinašume“, samostalni referenti za životnu sredinu i plan i razvoj, Miljan Velojić, Ivana Grujičić i Branislav Seratlić. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih partnerskih institucija učesnika projekta, kao i predstavnici Ministarstva za životnu sredinu i prostor, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu, lokalne zajednice, razvojne agencije i turističke organizacije sa područja Pohorja i dr.

Inicijalna konferencija je obuhvatala nekoliko delova i to:

 • Svečano otvaranje projekta (uz novinarsku konferenciju za štampu),
 • Predstavljanje primera dobre prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima,
 • Predstavljanje NATREG pilot područja,
 • Prvu diskusiju o podršci projektnim partnerima u razvoju odgovarajućeg pristupa,
 • Obilazak pilot područja Pohorje i team building”.

Okosnica konferencije je bila usmerena na projektne partnere i njihovo predstavljanje izabranih pilot područja. Ovom prilikom predstavljeno je svih 6 pilot područja:

 • Pilot područje 1 (Italija): Veneto and Emilia Romagna – Park Delte reke Po;
 • Pilot područje 2 (Hrvatska): Koprivničko – Križevačka županija – Regionalni park reke Drave;
 • Pilot područje 3 (Austrija): Regionalna kancelarija Karintije – Villacher Kocna;
 • Pilot područje 4 (Slovenija): Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije – Zaštićeno prirodno dobro Pohorje;
 • Pilot područje 5 (Srbija): JP Vojvodinašume – Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara;
 • Pilot područje 6 (Austrija): Regionalna kancelarija Štajerske – Region Štajerske.

Diskusija vođena tokom konferencije potvrdila je veliko interesovanje i zalaganje svih partnera. Fokus diskusija je bio na podršci partnerima u razvijanju odgovarajućih pristupa, tj. ključnih pitanja koja bi trebalo razmotriti prilikom pripreme zajedničke strategije, programa pripreme strategije, potreba za izgradnjom kapaciteta, participacija itd.

Nakon konferencije usledio je sastanak Nadzornog i Upravnog odbora NATREG projekta.