09.12.2020. god održan je online (preko zoom platforme) uvodni sastanak (tzv. „kick-off“) projekta BirdPROTECT.

Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi očuvanje i održivost populacija divljih ptica praćenjem prisustva virusa ptičjeg gripa (AIV) i virusa zapadnog Nila (WNV) u zaštićenim vodenim staništima pokrajine Vojvodine u Srbiji i okruga Bacs-Kiskun u Mađarskoj.

Sastanak je okupio 17 učesnika iz 8 institucija. Među prisutnima su bili predstavnici partnerskih institucija (Veterinarski institut Novi Sad, Gemenc Zrt. Iz Mađarske) kao i drugih institucija: Departmani za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Departmana za farmaciju, Medicinskog fakulteta iz Novog Sada, Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Pokrajinskog sekretаrijata za urbanizam i životnu sredinu i Državnog dijagnostičkog instituta iz Budimpešte.

Pored predstavljanja najvažnijih projektnih aktivnosti, kolege iz Veterinarskog instituta iz Novog Sada, JP „Vojvodinašume“ i Instituta iz Budimpešte predstavili su dosadašnje napore u istraživanju pomenutih zoonoza kod divljih ptica u Srbiji ali i u Mađarskoj.

                                                                   autor fotografije Geza Farkaš

Posebna korist projekta ogleda se u praćenju prisustva i vrste prisutnih virusa među divljim pticama što pruža informacije o mogućoj pretnji od novih epidemija. Takođe, projekat podiže svest, jača kapacitete za kontrolu novih zoonotskih virusa i poboljšava bazu naučnog znanja. Rezultati uključuju prekogranično praćenje divljih ptica i analizu koja rezultira izradom Procene rizika i studije izvodljivosti  koja pruža buduća uputstva za upravljanje rizikom, kao i GIS bazom podataka koja služi kao osnova za inicijativu u politici očuvanja prirode i dalji naučni razvoj. Projekat će takođe doprineti jačanju tehničkih kapaciteta za praćenje emergentnih zoonotskih bolesti partnerskih institucija.

Teritorija obuhvaćena projektom obuhvata posebne rezervate prirode sa vodenim staništima: Deliblatska peščara, Gornje Podunavlje, Obedska bara i Koviljsko-Petrovaradinski rit, na srpskoj strani i pogranično područje u Mađarskoj koje obuhvata posebne rezervate prirode i lovišta. Ova područja svojim vodenim biotopima pružaju pogodna staništa retkim i zaštićenim divljim pticama stanaricama i selicama (vodene ptice i ptice grabljivice/ptice pevačice).