U Somboru je od 21. do 23.11.2023. god. održan uvodni sastanak partnera projekta LIFE Restore for MDD.

Od 01.10.2023. god. sa realizacijom je počeo projekat LIFE RESTORE for MDD koji sufinansira EU. Radi se o međunarodnom projektu za obnovu UNESCO-ovog rezervata biosfere u pet zemalja Mura-Drava-Dunav za dobrobit prirode i ljudi.

LIFE RESTORE for MDD projekat zvanično je pokrenuo napore na obnovi staništa duž reka Mure, Drave i Dunava odnosno područja koje se nalaze u okviru rezervata biosfere u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, prvom rezervatu biosfere, biosfere u pet zemalja na svetu.

Po prvi put, 17 institucija iz pet država, uključujući institucije i organizacije iz oblasti zaštite prirode, voda, šuma i regionalnog razvoja, kao i univerziteti i nevladine organizacije koje predvodi WWF Austrija, okupile su se u Somboru kako bi razmenile znanja i iskustva i postavile temelje na zajedničkom radu na obnavljanju rečnog ekosistema i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma duž tri reke, koje se često nazivaju „Evropskim Amazonom“.

Uvodni sastanak projektnih partnera je obuhvatio i održavanje koordinacionog sastanka nadzornog odbora (Steering Committee) Rezervata biosphere Mura-Drava-Dunav.

Uvodnim rečima skupu su se obratili Aleksandar Stanojević ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Roland Kokai direktor JP “Vojvodinašume”, Ljiljana Tica zamenica gradonačelnika Grada Sombora kao i Arno Mohl isped WWF Austrija. U uvodnom delu prenete su i poruke predstavnika Evropske Komisije kao i UNESCO sekretarijata iz Pariza.

Direktor JP “Vojvodinašume” je naglasio da preduzeće projekat na teritoriji Republike Srbije sprovodi na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”. JP “Vojvodinašume” sa budžetom od oko 1,9 miliona evra je jedini projektni partner koji ne dolazi iz Evropske Unije. Takođe, gosp. Kokai je naglasio da je fokus ovog preduzeća na sprovođenju projekta na unapređenju vodnog režima s ciljem očuvanja i unapređenja stanja šuma Monoštorskog rita. Pored obnove vodnog režima, na projektu će se uraditi i konverzija plantažnih zasada u autohtone šume ako i unapređenje rasadničke proizvodnje autohtonih vrsta sadnica.

Podećamo da je projekat LIFE Restore for MDD trenutno projekat najveći EU LIFE projekat koji se odnosi na zaštitu biodiverziteta sa budžetom od 20 miliona evra, čija su sredstva planirana za obnovu 29 lokacija duž reka, sa ciljem uspostavljanja 2.472 hektara šuma u ​​poplavnoj ravnici, kao i ponovnog povezivanja 54.230 metara rukavaca reka i pronos 966.000 m³ sedimenata čime će se stvoriti novi šljunčani i peščani sprudovi. Ove aktivnosti, ne samo da će obezbediti vredna staništa za retke vrste riba i ptica, već će i ponovo uspostaviti zdravije poplavne šume i poboljšati njihovu otpornost na sušu.

Ovaj inovativni LIFE projekat služi kao primer međunarodne saradnje i zajedničkih napora na restauraciji, kako bi se oživeo UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja. To je najveći projekat restauracije ikada sproveden u regionu i samim tim značajan korak ka zaštiti naše životne sredine.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o projektu LIFE – izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/BpluOL3hpU8

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o projektu LIFE – izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/bkz4QIOHOYc

LIFE Project – Sombor, dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/vp3nT1hExgo