Ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ je reagujući na apel Ujedinjenih ribolovaca Srbije, kao i većine ribolovaca u Srbiji, reagovala na enorman izlov soma na Dunavu kod Bogojeva i Apatina poslednjih dana i organizovala vanrednu kontrolu Ribarskog područja “Gornje Podunavlje”. Fokus vanredne akcije ribočuvarske službe bilo je celokupno ribarsko područje sa akcentom na posebna staništa riba oko Bogojeva, Apatina i Bezdana.

U vanrednoj kontroli je učestvovalo 15 zaposlenih iz Sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo sa 5 čamaca. Dva čamca su kontrolisala terene oko i uzvodno od Bogojeva, dva oko i nizvodno od Apatina, dok je jedan kontrolisao terene kod Bezdana. Vanredne akcije će se nastaviti i narednih dana, koje će posebno biti intenzivirane u periodu od 01. 12. ove godine do 01. 03. naredne godine, na mestima gde riba zimuje u cilju sprečavanja pecanja na nedozvoljen način, tj. lova ribe potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo – grabuljanjem. U cilju poboljšanja rada ribočuvarske službe i borbe protiv ilegalnih aktivnosti na našim ribarskim područjima u šta svakako spada i prekomerni izlov svih vrsta riba nedozvoljenim sredstvima i načinima pecanja, JP  „Vojvodinašume” će uvesti u sledećoj godini i termovizijske kamere za noćno osmatranje.