U vreme zabrane stajaćih mrežarskih alata i samolovnih alata, ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ je na osnovu zaključaka sa vanrednog sastanka Sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo posvećenog oblasti ribarstva održanog 18. 04. 2019. godine organizovala vanredne kontrole ribarskih područja.

Fokus vanrednih akcija ribočuvarske službe bili su delovi Ribarskog područja „Bačka“ i Ribarskog područja „Srem“ na Dunavu i Savi. Akcije su izvršene 24. 05. 2019. god. na delu Dunava od 1.233 do 1.215 km i njemu pripadajućem Ribarskom području „Koviljsko-petrovaradinski rit“, 27. 05. 2019. god. na delu Dunava od 1.367 do 1.297 km, 31. 05. 2019. god. na delu Save od 207 do 123 km i od 96 do 49 km i 07. 06. 2019. god. na delu Dunava od 1.215 do 1.187 km.

U vanrednim kontrolama je učestvovalo 32 zaposlena iz Sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo sa 12 čamaca. Prilikom ovih akcija kontrolisani su privredni ribari i rekreativni ribolovci, pri čemu je zaplenjeno 70 zabranjenih mreža ukupne dužine od preko 1.500 m i 24 bubnja. Napisane su i tri prekršajne prijave licima koja su vršeći protivpravne radnje na vodi nanela štetu ribljem fondu.