U vreme zabrane stajaćih mrežarskih alata i samolovnih alata u periodu od 01. aprila do 31. maja, ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ je na osnovu zaključaka sa sastanka Sektora za lovstvo i ribarstvo održanog 09. 05. 2018. godine organizovala vanredne kontrole ribarskih područja. Fokus vanrednih akcija ribočuvarske službe bili su delovi Ribarskog područja „Srem“ na Dunavu i Savi.

Akcije su izvršene 18. 05. 2018. god. na delu Save od 207 do 123 km i od 96 do 49 km, 24. 05. 2018. god. na delu Dunava od 1.233 do 1.215 km i njemu pripadajućem Ribarskom području „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i 31. 05. 2018. god. na delu Dunava od 1.215 do 1.187 km. U vanrednim kontrolama je učestvovalo 25 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo sa 10 čamaca. Prilikom ovih akcija, kontrolisani su privredni ribari i rekreativni ribolovci, pri čemu je zaplenjeno 33 zabranjenih mreža ukupne dužine od 910 m i 23 bubnja.