U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 21.12.2017. godine u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovalo sedmi sastanak zainteresovanih strana. Na osnovu hronologije dosadašnjih aktivnosti za period 2015-2017. godine i pravaca razvoja održivog turizma u SRP „Gornje Podunavlje”, predstavnici JP „Vojvodinašume“, USR „Bucov“ iz Apatina i NVO „Podunav“ iz Bačkog Monoštora upoznali su prisutne članove Foruma sa trenutnim stanjem realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam.