U periodu od 15-18.11. 2005 godine održano je VII. „Savetovanje o zaštiti bilja“ u Soko Banji.Među brojnim učesnicima na skupu su učestvovali i stručnjaci JP „Vojvodinašume“ i „Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine“.Na savetovanju su razmatrani i aktuelni problemi iz oblasti zaštite šuma sa  posebnim naglaskom na problematiku suzbijanje gubara.

Detalj iz sale tokom trajanja seminara.

Predstavnici JP „Vojvodinašume“

Naši stručnjaci pored impozantnog stabla crne topole