U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 06. 12. 2018. godine u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovalo osmi sastanak zainteresovanih strana.

Na osnovu hronologije dosadašnjih aktivnosti za period 2015-2018. godine i pravaca razvoja održivog turizma u SRP „Gornje Podunavlje”, predstavnici JP „Vojvodinašume“, Turističke agencije iz Apatina, USR „Bucov“ iz Apatina i Grada Sombora upoznali su prisutne članove Foruma sa trenutnim stanjem realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam.