Svetski fond za prirodu je 31.01.2013. u Somboru otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint” koja je druga u nizu ovih izložbi, i koje su ujedno organizovane kao deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“. U okviru ovog projekta, na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju, WWF sarađuje sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode na revitalizaciji vlažnih livada i bara.

Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

“Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ odlikuje se visokim stepenom biodiverziteta i prepoznat je kao značajno područje na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Uskoro će postati deo Prekograničnog Rezervata Biosfere, koji uvažava prisustvo čoveka u celoj priči. Izložba prikazuje detalje živog sveta ovog područja, osim toga na fotografijama ove izložbe je i čovek našao svoje mesto, što samo potvrđuje da se samo aktivnim učešćem čoveka može obezbediti održivost i očuvanje ovakvog resursa na duže staze”, rekao je Ognjen Ivošev, direktor šumskog gazdinstva Sombor, JP “Vojvodinašume”.

“Nestankom plavnih područja uništena su biološki najproduktivnijih staništa, znatno su smanjene i brojne usluge ekosistema kao što su odbrana od poplava, obezbeđivanje prirodnih resursa ili prečišćavanje vode. Zato je WWF, u partnerstvu s brojnim institucijama i organizacijama, pokrenuo inicijativu sa ciljem obnove plavnih područja duž Dunava, kako bi se  osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva“, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF za Srbiju.

Svi zainteresovani moći će da posete izložbu u periodu od 31.01.2013. do 10.02.2013. godine u Gradskom muzeju, na Trgu republike 4, u Somboru.