U avgustu mesecu održan je deseti jubilarni Bodrog fest u Bačkom Monoštoru „selu na sedam Dunava“. Tokom dva dana manifestacije posetioci iz zemlje i inostranstva su uživali u tradicionalnim jelima, domaćim proizvodima i u bogatom kulturno-umetničkom programu. Ove godine je Dunavski festival, koji svake godine u sklopu „Danubeparks step 2“ projekta okuplja umrežena zaštićena područja duž Dunava, integrisansan u tradicionalni Bodrog fest. Na ovaj način je 17 zaštićenih područja iz 8 podunavskih zemalja imalo priliku da se predstavi posetiocima. Javno preduzeće ”Vojvodinašume” je u okviru toga predstavilo Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje” koji je deo mreže Dunavskih parkova Danubeparks.

Prvog dana festivala je 9 Internacionalnih Danubeparks ekipa uz stotinjak takmičarskih ekipa učestvovalo u takmičenju u kuvanju ribljeg paprikaša ”Bodroški kotlić”. Drugo mesto je tom prilikom osvojila ekipa predvođena kolegom iz Parka prirode “Kopački rit”, dok je ekipa predvođena Vojvodinašumama osvojila peto mesto.

Drugog dana festivala je postavka info štandova poređanih redosledom zaštićenih područja od izvora ka ušću Dunava i premijera filma Szilarda Kovača “Gornje Podunavlje – zaboravljeno lice Dunava” izazvala veliko interesovanje posetilaca. Održane su dve dečje radionice sa ekološkim temama, a tokom okruglog stola predstavniici Vojvodinašuma, NP ”Donau Auen” i WWF-a upoznali su zainteresovane sa konceptom umrežavanja zaštićenih područja.

Predstavljeni su i aktuelni projekti Danubeparks, Dinaric Arc Parks i koncept budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav” poznatijeg kao Evropski Amazon čiji je deo i Gornje Podunavlje.