Najveća svetska izložba – Expo 2015 otvorena je u Milanu 1. maja i održavaće se sve do 31. oktobra 2015. godine. Na sajmu će se predstaviti više od 140 zemalja, a na više od milion kvadratnih metara izlagačkog prostora, organizatori očekuju da će ovogodišnji Expo posetiti najmanje 20 miliona ljudi.

DSCN0926

U okviru gastronomske i turističke ponude Srbije, JP Vojvodinašume se u periodu od 5. do 9. juna predstavilo posetiocima svetske izložbe EXPO 2015 na paviljonu Srbije kroz dve prezentacije: „Turistički potencijali zaštićenih prirodnih područja“ kojima upravlja JP Vojvodinašume i „Model organskog uzgoja divljači“ za dobijanje mesa divljači sa geografskim poreklom.

DSCN0960

Kroz kvalitetne prezentacije prikazani su turistički potencijali zaštićenih prirodnih područja i mogućnosti njihove turističke valorizacije, kroz ekološki turizam koji spada u kategoriju selektivnog turizma  posebnih odlika sa specifičnim karakteristikama ponude i tražnje.

DSCN0934

Hrana je dominantma tema svetske izložbe EXPO 2015, a organska hrana i modeli organske proizvodnje zdrave hrane je zastupljena gotovo na svakom izlagačkom paviljonu. Prezentacija modela organskog uzgoja divljači sa ciljem dobijanja organskog mesa od jelena i divlje svinje sa geografskim poreklom, je prikazala da su organski brendovi „meso divlje svinje iz hrastovih šuma Srema i meso Banatskog jelena iz Deliblatske peščare“ potencijali kojima JP “Vojvodinašume“ raspolaže i kao takvi su prepoznati na ovoj prestižnoj svetskoj izložbi.

DSCN0845