USPEŠNO ZAVRŠEN DRUGI REDOVNI NADZOR (RE)SERTIFIKACIJE ŠUMA

JP Vojvodinašume je jedno od preduzeća u delatnosti šumarstva s ovih prostora koje ima svetski sertifikat održivog upravljanja šumama. FSC sertifikat dokazuje da su proizvodi poreklom iz šuma Preduzeća nastali kontrolisanim korišćenjem šuma i da se upravljanje i korišćenje šuma vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima, obezbeđivanjem ekoloških, ekonomskih i socijalnih funkcija šuma.

VSume_FSC kontrola_1a_mart 2015

U periodu od 17. do 19. marta 2015. godine u JP Vojvodinašume je izvršen drugi redovni nadzor novog ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema upravljanja šumama. Ocenjivači SGS-a su tada obavili nadzor u okviru procesa FSC(TM) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP Vojvodinašume, po individualnom modelu sertifikacije.

VSume_FSC kontrola_2a_mart 2015

„Vojvodinašume svojom posvećenošću FSC sertifikaciji sebe stavljaju među najbolje šumarske firme u regionu. Treba da budu ponosni jer su ovakvim zalaganjem uspeli da podignu svest okruženja i zaposlenih, da svakodnevno žive i rade kroz te međunarodne standarde, a ne samo u periodu naših poseta i nadzora“, rekao je Milan Toth, glavni ocenjivač SGS-a.

VSume_FSC kontrola_3a_mart 2015

Ove godine proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama u direkciji Preduzeća i u Šumskim gazdinstvima Novi Sad i Sombor. Obilasci terena izvršeni su u novosadskom gazdinstvu u šumskim upravama Begeč, Plavna i u radnoj jedinici “Šumska mehanizacija” Begeč, i u somborskom gazdinstvu u šumskim upravama Kozara, Bački Monoštor i Odžaci.

VSume_FSC kontrola_4a_mart 2015

Posećen je i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume. Da podsetimo, verifikacioni tim Europark federacije je u novembru 2014. godine u Briselu u Evropskom parlamentu svečano uručio direktorki preduzeća Marti Takač prestižnu Evropsku povelju za održivi turizam u ovom rezervatu prirode.

Izveštaj SGS-a o drugom redovnom nadzoru novog ciklusa (re)sertifikacije gazdovanja šumama u JP Vojvodinašume se očekuje uskoro.