JP „Vojvodinašume“ je 2014. godine proizvelo u svojim rasadnicima 1.436.308 sadnica šumskog i ukrasnog drveća. Zavisno od razmaka sadnje taj broj sadnica dovoljan je da se pošumi 3.677 hektara, što je devet puta veća površina od one koju zauzima celokupno zelenilo u Novom Sadu, računajući parkove, blokovsko drveće, ukrasno bilje i živicu.

Na osnovu procene stručnih službi proizvedeno je 796.456 sadnica topole; 207.038 vrbe; 128.881 bagrema; 30.200 poljskog jasena; 15.444 bresta i 258.289 komada sadnica ostalih vrsta. Pored toga, u 2014. godini, proizvedeno je ukupno 370.039 kg semena hrasta lužnjaka. Planirano je da do proleća 2015. bude posađena nova šuma na više od 26,7 miliona kvadrata. Biće posađeno 715.480 sadnica različitog drveća. Na 2.251 hektaru radi se obnavljanje šuma, a što je još važnije, biće pošumljeno novih 437 hektara zemljišta u Vojvodini. Na području kojim gazduju JP Vojvodinašume ima 98.484 hektara šuma i šumskih kultura. U proteklih deset godina pošumljeno je više od 18.000 hektara i proizvedeno više od 12 miliona sadnica novog drveća.

JP „Vojvodinašume“ su jedino od preduzeća u delatnosti šumarstva s ovih prostora koje ima evropski sertifikat održivog upravljanja šumama – FSC koji dokazuje da su proizvodi poreklom iz vojvođanskih šuma nastali kontrolisanim korišćenjem šuma i da se upravljanje i korišćenje šuma vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima, obezbeđivanjem ekoloških, ekonomskih i socijalnih funkcija šuma.