24. septembra u Novom Sadu je otvorena XII Međunarodna Eko-konferencija  2008. i trajaće do 27. septembra u organizaciji Ekološkog pokreta Grada  Novog Sada. U okviru konferencije se održavaju stručna predavanja na  temu zdravstveno bezbedne hrane, kulturni programi i stručni izleti.

Ekološki pokret Grada Novog Sada je JP “Vojvodinašume”, Petrovaradin dodelila priznanje za doprinos u izradi monografije o šumarima Novog Sada.