Na ovom takmičenju Republiku Srbiju će predstavljati:

1.Bojanić Goran…………………………JP’’Vojvodinašume’’

2.Marković Marko……………………….JP’’Srbijašume’’

3.Stević Blažan…………………………..JP’’Vojvodinašume’’

4.Petrović Stevo………………………….Šumarska škola Kraljevo

Vođa ekipe:Tomašević Ivan,dipl.ing.šum………JP’’Vojvodinašume’’

11.08.2008. Prva faza priprema sekača održana je na poligonu ŠU’’Kupinovo’’,ŠG’’Sremska Mitrovica’’,gde su uvežbavane discipline koje će biti zastupljene i na samom takmičenju.

Posebnu pažnju prilikom priprema na poligonskom delu takmičari su obratili na disciplinu ’’kresanje grana’’,koja je po svojim specifičnostima najkomplikovanija disciplina u ovoj fazi priprema.

Druga faza priprema sekača održana je na planini Golija,RJ’’Golijska reka’’u JP’’Srbijašume’’,gde je uvežbavana disciplina ‘’seča stabala’’.

U toku pet radnih dana svaki takmičar je bio u prilici da obori dvadeset pet stabala smrče pridržavajući se pravila propisanih od Svetske asocijacije takmičenja sekača.