Povodom obeležavanja 102. godine obrazovnog, naučnog i stručnog rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dekan prof. dr Branko Stajić dodelio je zahvalnicu direktoru JP „Vojvodinašume“ Rolandu Kokaiu za unapređenje međusobne saradnje i finansijsku i organizacionu pomoć u izvođenju nastave i naučno-istraživačkog rada.