U periodu od 09. do 11. oktobra 2013. godine u gostoljubivom ambijentu lovačke vile “Hrastovača” u šumskom gazdinstvu “Sombor” održana je obuka za rad sa softverom ArcGIS 10.1. (geografski informacioni sistem). Obuci su prisustvovali pojedini zaposleni iz svih 5 ogranaka preduzeća.

Učesnici kursa imali su priliku da steknu osnovne veštine potrebne za kreiranje, deljenje i korišćenje geografskih informacija i mapa kroz ArcGIS sistem, kao i da nauče kako da efikasno pronađu, istraže, upravljanju i analiziraju geografske podatke i kreiraju informativne mape koje prezentuju njihov rad.

 Tokom tri dana koliko je trajala obuka, autorizovani predavač za ArcGIS, Dušica Srbović je učesnike kursa upoznala sa različitim sadržajima vezanim za rad sa GIS-om kao što su:

  • Korišćenje ArcGIS softvera u cilju kreiranja mapa visokog kvaliteta koje kombinuju podatke iz više izvora;
  • Organizovanje, kreiranje i editovanje geografskih podataka;
  • Upravljanje, simboliziranje i označavanje slojeva mape radi vizualizacije i istraživanja podataka;
  • Primena standardnih radnih procesa radi analiziranja GIS podataka i rešavanja prostornih problema;
  • Deljenje mape i rezultata analize na više platformi kako bi bili dostupni ostalim ArcGIS korisnicima i ostalima koji ne koriste GIS.

Svim učesnicima kursa dodeljen je sertifikat.