U petak 12. maja je JP Vojvodinašume organizovalo za svoje zaposlene u fazanerijama Ristovača, Hrastovača i Karakuša posetu mađarskim uzgajalištima fazana i divljih pataka u okviru programa stručnog usavršavanja zaposlenih u sektoru lovstva i ribarstva.

fazani 4

fazani 1

Tokom ovog studijskog putovanja zaposleni su u mađarskim fazanerijama Sarvaš i Bekeščaba i uzgajalištu divljih pataka Solnok, imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i tehonolgijom veštačkog uzgoja fazana i pataka.

fazani 6

fazani 3

Ovo je prva poseta inostranim uzgajalištima sitne divljači zaposlenih JP “Vojvodinašuma“ koji rade na direktnim poslovima veštačkog uzgoja fazana.

fazani 5

Razmena iskustava sa mađarskim stručnjacima i sticanje novih znanja iz ove specifične oblasti uzgoja će doprineti postizanju još boljih poslovnih i proizvodnih rezultata u našim fazanerijama Ristovača, Karakuša i Hrastovača, u kojima će u 2015. godini biti proizvedeno oko 175.000 jednodnevnih fazančića.

fazani 7

fazani 2